Cenník

CENNÍK CITY GYM ZOC MAX PREŠOV

3,90 € - jednorázový vstup (bez časového obmedzenia)
2,60 € - zvýhodnený vstup (platí v čase príchodu od 09:30h do 15:30h, platí iba cez pracovné dni)
3,50 € - jednorázový vstup pre skupinové cvičenia
30,00 € - 10 vstupová (10 cvičení bez časového obmedzenia, prenosná, platná 1 rok od zakúpenia)
25,00 € - zvýhodnená mesačná permanentka (platí v čase príchodu od 09:30h do 15:30h, aj víkendy a sviatky)
35,00 € - mesačná (bez obmedzenia vstupov, neprenosná - platí len pre 1 osobu)
95,00 € - štvrťročná (bez obmedzenia vstupov, neprenosná - platí len pre 1 osobu)
170,0 € - polročná (bez obmedzenia vstupov, neprenosná - platí len pre 1 osobu)
325,0 € - ročná (bez obmedzenia vstupov, neprenosná - platí len pre 1 osobu)
404,0 € - VIP karta na 1 rok (všetky služby fitnesscentra okrem služieb osobných trénerov, pri každom cvičení vitamínový nápoj v cene, darček, neprenosná)
30,00 € - 10 vstupová pre skupinové cvičenie (10x skupinové cvičenie podľa rozvrhu, prenosná, platná na všetky skupinové cvičenia podľa aktuálneho rozvrhu, platná 1 rok od zakúpenia)
22,00 € - prenájom telocvične na 1 hod.

OSTATNÉ POPLATKY

12,00 € - diagnostika (tuk, srdečný tlak, BMI, špecifikovanie úrovne)
17,00 € - osobný tréner pre tréning 1 osoby na 1 hod.
27,00 € - osobný tréner pre tréning 2 osôb súčasne na 1 hod.
17,00 € - vypracovanie tréningového plánu
27,00 € - vypracovanie jedálnička

1,10 € - zapožičanie uteráka s logom City Gym

1,50 € - zapožičanie osušky s logom City Gym

5,00 € - predaj uteráka s logom City Gym
8,00 € - predaj osušky s logom City Gym

BALÍKY SLUŽIEB POD DOHĽADOM OSOBNÉHO TRÉNERA

149 € - Buď fit! - kurz pre všetkých (obsahuje: vstupnú diagnostiku, vypracovanie jedálnička, 10 tréningových hodín (1 hodina = 60 minút) pod dohľadom osobného trénera s rôznym tréningovým zameraním - úbytok telesného tuku, formovanie postavy, rekonvalescencia a pod. Program upravíme individuálnym potrebám klienta.)

219 € - Buďte fit! - kurz pre 2 osoby súčasne počas 1 tréningovej hodiny (obsahuje: úvodnú diagnostiku pre dve osoby, vypracovanie jedálnička, 10 tréningových hodín v skupine pod dohľadom osobného trénera na 4 týždne)

*prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť skupinové cvičenie, pridať skupinové cvičenie, meniť čas skupinových cvičení bez udania dôvodu